Dokładne kalkulacje
14.11.2022

Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca roku

W dniu 25 października 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża działanie Tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku.

Powyższa nowelizacja przedłuża obowiązywanie:

  • obniżonej stawki VAT do 0% na gaz ziemny, żywność, nawozy i wybrane środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą,
  • obniżonej stawki VAT do 5% na energię energetyczną i cieplną,
  • obniżonej stawki VAT do 8% na paliwa silnikowe,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
  • obniżonej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, lekki olej opałowy i paliwa silnikowe,
  • zwolnienia sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.
Plan to podstawa

Obowiązywanie obniżek i zwolnień w ramach Tarczy antyinflacyjnej jest połączone z obowiązkiem informowania klientów o ich stosowaniu. Przedłużenie okresu obowiązywania Tarczy antyinflacyjnej wiąże się z przedłużeniem okresu wykonywania tego obowiązku przez sprzedawców.