Rewident pracuje na laptopie przy audycie
14.02.2024

Twój e-PIT w 2024 r. także dla przedsiębiorców

Od 15 lutego 2024 r. podatnicy będą mogli wygenerować deklaracje i rozliczyć PIT za 2023 rok. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej. Zeznania w Twój e-PIT przygotowane zostaną dla osób rozliczających się według różnych form opodatkowania: skali podatkowej, stawki liniowej czy ryczałtu. 

W zeznaniach automatycznie znajdą się wyłącznie te dane, które są dostępne dla Ministerstwa Finansów, czyli dane rejestracyjne podatnika, wpłacone przez niego w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty wpłaconego ryczałtu. Uwzględnione będą też wszystkie informacje uzyskane od płatników, jeżeli przedsiębiorca otrzymywał w trakcie roku równolegle dochody np. z pracy na etacie. W przygotowanym formularzu przedsiębiorcy znajdą również niektóre przysługujące im ulgi i odliczenia. Przykładowo przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli uwzględnioną ulgę na dzieci, jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatkowym korzystali z tej ulgi. 
 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą musieli uzupełnić i samodzielnie złożyć zeznanie roczne. Przed akceptacją zeznania PIT w usłudze Twój e-PIT będą musieli uzupełnić je o uzyskane w poprzednim roku przychody oraz koszty ich uzyskania, a także o przysługujące przedsiębiorcy pozostałe ulgi podatkowe, które nie zostały automatycznie wskazane w PIT.