Rewidenci przygotowują audyt
28.10.2021

Uchwała NSA w sprawie opodatkowania budowli majacych cechy budynków

W dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn. akt III FPS 1/21, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany jako budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tej ustawie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

NSA uznał, że w przypadku budowli takich jak zbiorniki, ich podstawowym parametrem technicznym i użytkowym jest przestrzeń lub pojemność, a nie powierzchnia użytkowa. To – według NSA – może powodować traktowanie ich jako budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nawet jeśli posiadają one cechy budynku wymienione w art. art. 1a ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Uchwała będzie miała ogromny wpływ na przyszłe, jak i trwające spory dotyczące prawnopodatkowej kwalifikacji silosów, a także innych obiektów posiadających cechy budynków.