Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
22.06.2021

Uchwała NSA w sprawie opodatkowania najmu

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21 odniósł się do kwestii opodatkowania najmu. Sąd postanowił, że o tym, czy wynajmowana nieruchomość należy do majątku osobistego czy firmowego, przesądza sam podatnik, wprowadzając ją na przykład do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z uchwałą NSA: „Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Powyższa uchwała NSA ma szczególne znaczenie w odniesieniu do stanu prawnego sprzed 2021 roku, gdy tylko najem prywatny mógł być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli nieruchomość była wynajmowana w ramach działalności gospodarczej, to nie było możliwości skorzystania z ryczałtu. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również podatnicy, którzy uzyskują przychody z wynajmu w ramach działalności gospodarczej.