Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
23.09.2021

Ulga mieszkaniowa - koniec sporów o umowy deweloperskie

Opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 2 września  2021 r., nr DD2.8202.1.2021, w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej. Została ona wydana w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w sprawie stosowania ww. zwolnienia, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku. 

Minister Finansów przyjął wykładnię NSA i potwierdził w interpretacji, że podatnik, który wpłacił deweloperowi pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowego lokalu mieszkalnego miał prawo do ulgi mieszkaniowej niezależnie od tego czy deweloper przeniósł na niego własność lokalu w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nieruchomość została zbyta.

Kadry i płace szare

Należy zauważyć, że na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. 

Prezentowana interpretacja nie ma zastosowania do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Od tego dnia dodano bowiem nowy warunek (art. 21 ust. 25a ustawy o pdof), z którego wynika, że aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, w okresie 3 lat od zbycia nieruchomości musi nastąpić nabycie własności rzeczy lub praw, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.