Audyt w grupie rewidentów
07.11.2023

Ustalenie płatnika zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2024 r.

Płatnik składek, który na dzień 30 listopada 2023r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego i dobrowolnego co najmniej 21 osób, będzie płatnikiem zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego w 2024r. Jeżeli w tym dniu nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, to ustala stan osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w pierwszym miesiącu, w którym dokonał takiego zgłoszenia.

 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Płatnik składek nabywający prawo do wypłaty zasiłków w 2024r. będzie je wypłacał ubezpieczonym, którzy nabędą do nich prawo, począwszy od 1 stycznia 2024r. (nie pobierali zasiłku na przełomie roku). Wypłaty zasiłków rozpoczętych w 2023r. i kontynuowanych w nowym roku dokonuje nadal ZUS.

Płatnik składek, który utraci prawo do wypłaty zasiłków przekazuje ich wypłatę do ZUS od 1 stycznia 2024 r. Nie ma znaczenia fakt, że ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy albo zasiłek z tytułu opieki czy macierzyństwa, z których zaczął korzystać w 2023r. i nadal ma do nich prawo w 2024r.