Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
11.07.2022

Ustawa o automatyzacji KAS

W dniu 22 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwią dwustronną komunikację organów Krajowej Administracji Skarbowej z klientami poprzez zastąpienie portalu podatkowego platformą PUESC i e-Urząd Skarbowy (e-US). 

E-US będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup klientów KAS:

 • podatników,
 • płatników,
 • pełnomocników,
 • komorników sądowych,
 • notariuszy.

Z kolei PUESC ma służyć załatwianiu spraw związanych z różnymi zadaniami realizowanymi przez KAS z zakresu:

 • prawa celnego,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
 • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłaty paliwowej,
 • opłaty emisyjnej,
 • gier hazardowych.
   
Kadry i płace szare

Dodatkowo nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie przepisów o grupach VAT na 1 stycznia 2023 roku oraz obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami rejestrującymi na 1 stycznia 2025 roku. Wprowadza również nowe obowiązki sprawozdawcze dla agentów rozliczeniowych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 7 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.