Dokładne kalkulacje
06.04.2023

Wejście w życie SLIM VAT 3 przesunięte

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do nowelizacji VAT zwanej SLIM VAT 3 i przesunęła termin wejścia w życie tej nowelizacji z 1 kwietnia na 1 lipca 2023 r. (z kilkoma wyjątkami). Część przepisów (np. w zakresie odliczania VAT według proporcji) będzie miała zastosowanie w późniejszym terminie. 

Ustawa ma być procedowana w Sejmie na posiedzeniu w dniach 12–14 kwietnia 2023 r. W następnej kolejności ustawa trafi do Senatu.
 

Plan to podstawa

Projekt nowelizacji SLIM VAT 3 ma na celu m.in.: 

  •     podwyższenie limitu małego podatnika dla celów VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro, 
  •     likwidację formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
  •     doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
  •     rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych (możliwość ich przechowywania w formie elektronicznej), 
  •     likwidację opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz konsolidację wydawania wiążących informacji,
  •     liberalizację warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
  •     wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT.