Rewident pracuje na laptopie przy audycie
15.03.2021

Wydatki na zakup artykułów spożywczych jako koszt podatkowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM uznał, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników oraz na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 


W rozpatrywanej sprawie chodziło o spółkę działającą w branży programistycznej, która aby utrzymać wysoko wykwalifikowany zespół, zapewnia nie tylko wysokie wynagrodzenie i atrakcyjny system premiowania, ale także zapewnia odpowiednie warunki pracy, w tym artykuły spożywcze, które są ogólnodostępne w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych.


W decyzji wydanej niespełna rok temu dyrektor KIS twierdził, że za koszty podatkowe mogą zostać uznane jedynie wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników. Stwierdził, że te same wydatki nie mogą być podatkowym kosztem, gdy produkty spożywcze są oferowane osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Interpretację tą uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 374/20). Zdaniem Sądu nie istnieje żadna zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma grupami pracowników, przyjmując jako kryterium oceny związek wydatków z przychodami. Jedni i drudzy realizują te same cele, które w efekcie finalnym mają służyć uzyskaniu przychodów. W ocenie WSA forma umowy łączącej pracowników ze spółką pozostaje w tej sprawie bez znaczenia. 


Dyrektor KIS uznając zarzuty zawarte w wyroku WSA stwierdził, że wniesienie skargi kasacyjnej nie jest zasadne. W konsekwencji zmienił on swoje stanowisko.