Audyt w grupie rewidentów
16.03.2023

Wydłużenie terminów składania zeznań CIT

Na dzień 30 czerwca 2023 r. ma zostać przedłużony termin składania części zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Jednocześnie pierwszy raz od kilku lat Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Zgodnie z projektem rozporządzenia do 30 czerwca 2023 r. mają zostać przedłużone terminy:

  • złożenia zeznania CIT-8 i CIT-8AB o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku,
  • złożenia informacji CIT-8ST według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., tj. informacji składanej przez podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę, 
  • złożenia deklaracji CIT-8E (w zakresie tzw. estońskiego CIT) o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., 
  • wykonania przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie tzw. estońskim CIT, obowiązku wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu CIT-8 składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników estońskim CIT rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.