Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
01.04.2021

Wyrok TSUE w sprawie prawa do odliczenia VAT od WNT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 wydał w dniu 18 marca 2021 r. korzystny dla podatników wyrok dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.


Wyrok dotyczy przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z którymi, jeśli podatnik wykaże WNT dopiero po trzech miesiącach od transakcji, to powinien rozliczyć VAT należny w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a podatek naliczony wykazać dopiero w deklaracji bieżącej (tzw. ujęcie w szyku rozwartym). 
 

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Trybunał Sprawiedliwości uznał powyższe przepisy za niezgodne z przepisami unijnymi. W orzeczeniu stwierdzono, że art. 167 i 178 dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.


Rozstrzygnięcie TSUE oznacza dla podatników możliwość odzyskania uiszczonych do tej pory odsetek wynikających z konieczności wykazania VAT należnego i naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych.