Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
18.05.2022

Wzrosną diety z tytułu podróży służbowej

Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ma wzrosnąć do 38 zł (obecnie wysokości diety wynosi 30 zł za dobę – stawka ta obowiązuje od 1 marca 2013 r.). 


Podwyżka kwoty diety wynika z opublikowanego w dniu 11 maja 2022 r. projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – wzrośnie do 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł).


Zgodnie z projektem nowa stawka diety będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zatem, aby nie przeoczyć terminu obowiązywania nowej stawki diety, należy na bieżąco śledzić stan procesu legislacyjnego powyższego projektu. Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.