Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
13.09.2021

Zaległy urlop do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. pracodawca może zobowiązać pracownika do wskazania terminów wykorzystania zaległych urlopów do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie może jednak jednostronnie wyznaczyć pracownikowi terminu tego urlopu.

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

W dobie COVID-19 można wysłać pracownika bez jego zgody na urlop przymusowy w wymiarze nie przekraczającym 30 dni. Takie rozwiązanie wprowadziła Tarcza 4.0., a sytuację tę uregulowano w art. 15 gc Ustawy z 2 marca 2021r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.