Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
11.05.2023

Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców nie jest ich przychodem

Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za pracowników, zleceniobiorców, a także byłych pracowników i zleceniobiorców, które powinny sfinansować te osoby, nie powoduje powstania u nich przychodu podatkowego. Takie stanowisko Minister Finansów przedstawił w interpretacji ogólnej z 30 marca 2023 r., nr DD3.8203.1.2023.

Kadry i płace szare

Powyższa kwestia od wielu lat była przedmiotem sporów płatników z organami podatkowymi. Interpretacja ogólna rozstrzyga zatem wątpliwości, które płatnicy mieli od lat i które dotychczas pozytywnie były rozstrzygane dopiero na poziome postępowania sądowo-administracyjnego.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż Minister Finansów w wydanej interpretacji wskazał, że składki zapłacone przez płatnika w części, w której powinny być sfinansowane przez osobę fizyczną (tj. pracownika, zleceniobiorcy czy też byłego pracownika lub zleceniobiorcy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.