Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
17.10.2023

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie ustalania podstawy zasiłków dla pracowników wykonujących dodatkowo umowy cywilnoprawne

W komentarzu do ustawy zasiłkowej zaktualizowanym 24 sierpnia 2023 r. (w pkt 316) i oficjalnym powiadomieniu z 6 września 2023 ZUS wskazał, że przychód z umowy cywilnoprawnej powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zakończyła się czy nadal obowiązuje. Poprzednio nakazywał w swoich wytycznych uwzględnianie przychodu z takiej umowy, ale tylko wtedy, gdy trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy.
W związku z tym, płatnik zasiłku powinien uwzględniać przychód z umowy cywilnoprawnej w bieżących ustaleniach prawa i wysokości zasiłków dla pracowników, a na wniosek ubezpieczonego powinien przeliczyć tę podstawę za wcześniejsze okresy i wypłacić należną kwotę wraz z odsetkami. Płatnik nie dokonuje tego z urzędu.
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Wyrównanie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego płatnik ujmuje w raporcie świadczeniowym ZUS RSA za miesiąc, w którym dokonał takiej wypłaty, z kodem świadczenia/przerwy właściwym dla rodzaju wyrównywanego świadczenia
Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.