Audyt doradztwo badanie
17.06.2024

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Od 1 lipca 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto.
Pracodawca ma obowiązek sporządzić i wręczyć aneks wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie w umowie o pracę zostało określone kwotowo. 
 

Dobry kalkulator

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy, w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pracodawca nie ma obowiązku sporządzania aneksu do umowy.