Analiza i dobra kawa
23.08.2022

Zmiany w płatnościach gotówkowych przesunięte po raz kolejny

Wejście w życie nowych limitów płatności gotówkowych zostało ponownie przesunięte. Ograniczenia w płatnościach gotówkowych wprowadzone Polskim Ładem miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., następnie przesunięto ich wejście w życie na dzień 1 stycznia 2023 r. Kolejna nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie ograniczeń płatności gotówkowych na dzień 1 stycznia 2024 r. 

Przesunięcie wejścia w życie tych ograniczeń wynika z opublikowanej w dniu 17 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
 

Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Obecnie ustawa Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł. Od 1 stycznia 2024 r. limit ten zostanie obniżony do 8.000 zł. Dodatkowo od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać limit 20.000 zł po przekroczeniu którego konsument, zawierający transakcje z przedsiębiorcą, będzie obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli nadal przyjmować od klientów (konsumentów) płatności gotówkowe - niezależnie od wartości transakcji - do końca 2023 roku. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. powinni zacząć stosować ograniczenie wartości transakcji gotówkowych w relacjach z konsumentami. Natomiast w relacjach między przedsiębiorcami do końca 2023 roku dozwolone będzie przyjmowanie płatności gotówkowych za jednorazowe transakcje do kwoty 15.000 zł.