Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
22.02.2022

Zmiany w podstawie obliczania składki zdrowotnej

W dniu 9 lutego 2022 roku Sejm przyjął zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które to zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. 

Celem wprowadzonej nowelizacji jest zbliżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej do dochodu obliczanego dla celów podatku PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. Różnice remanentowe będą uwzględniane również przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. W odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Zmiany polegają również na wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku.

Zmiany dotyczą również sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r.

Powyższe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – w chwili obecnej ustawa nowelizująca została skierowana do Senatu. Prawdopodobnie składka zdrowotna będzie obliczana na nowych zasadach od marca 2022r.