Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
05.05.2022

Zmiany w podstawie obliczania składki zdrowotnej obowiązujące od 13 kwietnia 2022

Opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które to zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. 

Nowelizacja modyfikuje zasady ustalania dochodu do obliczania składki zdrowotnej. Podstawa wymiaru  składki zdrowotnej będzie obliczana z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy kupili towary jeszcze w 2021 r., a sprzedadzą je np. dopiero w 2022 r., będą uwzględniać wydatki na zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej. 
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Dodatkowo znowelizowane przepisy doprecyzowują dwie inne kwestie:

  • przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie będzie uwzględniana większość dochodów/przychodów wolnych od opodatkowania w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku; ta zasada będzie miała również zastosowanie przy opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. nie będą wpływać na dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych.