Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
10.07.2024

Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854) nie zmieniła nic w kwestii legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy. Nadal mogą oni pracować na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, które pracodawca wysyła do urzędu pracy. 
Nowelizacja wydłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 roku i wprowadziła zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę.
 

Plan to podstawa

Zmienił się też termin na wysłanie powiadomienia. Od 1 lipca 2024 r. pracodawca (podmiot powierzający pracę) ma 14 dni, a nie 7 na wypełnienie tego obowiązku.
W nowelizacji sprecyzowano również kiedy pracodawca ma obowiązek złożyć powiadomienie ponownie:
- zmienił się rodzaj umowy lub
- zmieniło się stanowisko albo rodzaj wykonywanej pracy lub
- zmniejszono wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy lub obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia.