Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
03.03.2023

ZUS wyjaśnia zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

ZUS na swojej stronie internetowej udzielił wyjaśnień w zakresie:

  • różnic remanentowych, które wpływają na ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców,
  • zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 r. przez przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania.

Dochód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ustalany z uwzględnieniem różnic remanentowych obliczanych dla potrzeb podatku PIT. Jeśli remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego oznacza to obniżenie dochodu, a tym samym i podstawy wymiaru składki. Przedsiębiorca może uwzględnić to obniżenie przy rozliczeniu składki należnej za styczeń 2023 r. (na podstawie dochodu z grudnia 2022 r.) albo przy rozliczeniu rocznym jako pomniejszenie dochodu rocznego. Natomiast jeśli remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego to dochód przyjmowany do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest powiększany o różnicę remanentową. Zasada ta ma zastosowanie jedynie w sytuacji obliczania składek za rok 2022.
 

Kadry i płace szare

Natomiast przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2023 r. zmienili formę opodatkowania, opłacają składkę za styczeń 2023 r. (płatną w lutym 2023 r.) zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nowej formy opodatkowania. Jeśli przedsiębiorca w 2022 r. stosował opodatkowanie ryczałtem, natomiast w 2023 r. wybrał opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, to obliczając zaliczkę za styczeń 2023 r. zobowiązany jest ustalić podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie na podstawie wysokości dochodu z grudnia 2022 r. Ze względu na to, że w grudniu 2022 r. płatnik składek nie osiągał dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych/liniowych, podstawę wymiaru składki należnej za styczeń będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 lutego 2022 r., tj. 3.010 zł.  Podobnie jest w przypadku zmiany formy opodatkowania według skali na opodatkowanie podatkiem liniowym (lub odwrotnie). Również przy takiej zmianie formy opodatkowania ze względu na to, że w grudniu 2022 r. płatnik nie osiągał dochodów opodatkowanych na nowych zasadach, podstawę wymiaru składki należnej za styczeń będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 lutego 2022 r.