Ustawa Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł. 

Minister Finansów wydał w dniu 8 października 2021 roku interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe, tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 7 października 2021 r. w wyrokach sygn. akt III FSK 121/21 oraz III FSK 122/21 o konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od całego budynku firmowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nawet jeżeli faktycznie wykorzystywana jest tylko jego część do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8202.4.2020 z dnia 13 października 2021 r., w której wyjaśnił wątpliwości w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku przez podatników, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, a pozyskane w ten sposób środki wydadzą w okresie 3 lat na własne cele mieszkaniowe.