Ustawa Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł. 

Minister Finansów wydał w dniu 8 października 2021 roku interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe, tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 7 października 2021 r. w wyrokach sygn. akt III FSK 121/21 oraz III FSK 122/21 o konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od całego budynku firmowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nawet jeżeli faktycznie wykorzystywana jest tylko jego część do prowadzenia działalności gospodarczej.