Opublikowana w dniu 25 października 2022 r. ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana Polskim Ładem 3.0 wprowadza nowe przepisy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.