Wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju od dnia 28 lipca 2022 r. wynosi 38 zł. Wyższa dieta, to także wyższe: ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.