Od 6 czerwca do 31 lipca 2022 r. płatnicy składek mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. 

Z dniem 16 maja 2022 roku na obszarze Polski przestał obowiązywać stan epidemii – zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Odwołanie stanu epidemii spowoduje, że z dniem 31 maja 2022 r. przestanie obowiązywać część preferencji w podatku dochodowym wprowadzonych w związku z epidemią. 

Opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza również zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które to zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. 

W dniu 12 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie nowych regulacji istotnie wpłynie na bieżące funkcjonowanie spółek prawa handlowego, w tym na prawa i obowiązki ich organów.