Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
16.11.2020

Zbliża się termin złożenia deklaracji TPR-C

Z dniem 31.12.2020 mija termin złożenia deklaracji TPR-C dotyczącej dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2019 dla podmiotów mających obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przy okazji wielu podatników może spotkać spore zaskoczenia ze względu na rozległy charakter informacji, które należy zamieścić w deklaracji, a które dotychczas nie były wymagane. Żadne przepisy prawa. Deklaracja zawiera szereg pojęć niedookreślonych prawnie, a jedynie na niektóre z nich znajdują się odpowiedzi w specjalnej 55-stronicowej broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2020 roku. Wprowadzenie niektórych oznaczeń może sugerować, że są to np. kody klasyfikacyjne wynikające z odrębnych uregulowań, tymczasem zgodnie z wyjaśnieniami ” Grupa kategorii transakcji związanych z obrotem towarowym (kody 1001-1010 oraz kody 2001-2010) obejmuje różne typy transakcji, związane ze sprzedażą zakupem towarów, produktów, półproduktów, surowców czy części zamiennych, w celu umożliwienia podmiotowi składającemu Informację TPR wybór kategorii, która w najlepszy sposób opisuje daną Transakcję kontrolowaną.” Dodatkowo w przypadku np. transakcji kalkulowanej metoda „koszty plus” należy podać przedział statystyczny w jakim znajduje się osiągana przez firmę marża. Przygotowanie takiej analizy porównawczej wymaga dużych nakładów pracy i w związku z tym podatnicy powinni odpowiednio wcześniej pomyśleć o właściwym dostosowaniu lub przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.