1 kwietnia 2024 r. zostało otwarte tzw. okienko transferowe w ramach II filaru emerytalnego. Osoby ubezpieczone mogą zdecydować, czy przenieść część składki emerytalnej z ZUS do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na podjęcie decyzji mają czas do 31 lipca br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD uległy zmianie. 

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. 0% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. To oznacza, że od 1 kwietnia 2024 r. produkty spożywcze, które obecnie są objęte 0 % stawką podatku VAT, zostaną opodatkowane stawką w wysokości 5 %.