Od 6 czerwca do 31 lipca 2022 r. płatnicy składek mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. 

Z dniem 16 maja 2022 roku na obszarze Polski przestał obowiązywać stan epidemii – zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Odwołanie stanu epidemii spowoduje, że z dniem 31 maja 2022 r. przestanie obowiązywać część preferencji w podatku dochodowym wprowadzonych w związku z epidemią.