Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. 0% stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. To oznacza, że od 1 kwietnia 2024 r. produkty spożywcze, które obecnie są objęte 0 % stawką podatku VAT, zostaną opodatkowane stawką w wysokości 5 %.