Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
09.01.2023

Jeden PIT za 2022 – najkorzystniejszą formę wybierze Urząd Skarbowy

Rozliczając PIT za 2022 rok podatnicy będą składali PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji. W terminie od 15 lutego do 2 maja. Będzie można rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Określone dochody rozliczone zostaną automatycznie poprzez usługę „Twój e-PIT”.
Deklarację będzie można także wypełnić i złożyć w tradycyjnej formie papierowej.
W rozliczeniu za 2022 r. podatnicy nie będą uwzględniali ulgi dla klasy średniej uchylonej 1 lipca 2022 r.
Podatek należy obliczyć od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę należy zastosować 32-procentową stawkę podatku. 
 

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej.
Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie z wykorzystywaniem wyłącznie tych danych, oraz ulg i preferencji, które podatnik wskazał w deklaracji PIT.
Jeśli będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu w terminie 21 dni od złożenia zeznania oraz zwróci różnicę podatku.