Konsultacje rewidentów w grupie

Dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy i firmy dokonujące obrotu z podmiotami powiązanymi są zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz wypełnienie szeregu obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Skala i zakres dokumentacji są zależne bezpośrednio od wielkości obrotu z podmiotami powiązanymi i wielkości przedsiębiorstwa. Minimalną kwotą obrotu z podmiotami powiązanymi obligującą podatników do identyfikacji, w zakresie podatków dochodowych, obowiązków związanych z transakcjami jest kwota 2.000.000 zł.

Title / Subtitle

Nasza oferta

W ramach naszych usług możemy zaproponować Państwu:

  • analizę przeprowadzanych transakcji pod kątem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz konieczności sporządzania dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowanie dokumentacji zarówno na poziomie lokalnym jak i dokumentacji grupowej oraz tzw. Masterfile,
  • przeprowadzenia analizy porównawczej z innymi podmiotami na rynku o podobnym profilu działalności do Państwa przedsiębiorstwa stanowiącej niezbędny element dokumentacji cen transferowych,
  • przeprowadzenia analizy zgodności warunków transakcji kontrolowanej z warunkami stosowanymi jakie ustalają między sobą podmioty niepowiązane, w przypadku gdy analiza porównawcza nie jest właściwa,
  • przygotowanie niezbędnych oświadczeń i dokumentów, które powinny być złożone przez Zarząd do Urzędów Skarbowych w tym zakresie,
  • pomoc w sporządzaniu deklaracji TPR-C i TPR-P,
  • doradztwo w zakresie prawidłowego ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi i podmiotami w grupie kapitałowej w celu prawidłowego, pod kątem podatkowym, ustalenia schematu stosowanych cen.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji, gromadzone od roku 2001 kiedy to rozpoczął obowiązywać przepis o konieczności sporządzania tego typu dokumentacji. Rocznie sporządzamy kilkadziesiąt dokumentacji obejmujących swoim zakresem zarówno dokumentacje lokalne jaki grupowe oraz Masterfile dla grup kapitałowych. 

 

Audyt doradztwo badanie

Wycena usługi

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb każdego klienta. Wysoka elastyczność pozwala osiągnąć satysfakcjonujący dla obu stron poziom współpracy. Istnieje możliwość rozliczania honorarium w sposób godzinowy, bądź ryczałtowy

Architecture

Formularz kontaktowy

Długi tekst

Chcesz rozpocząć współpracę z CDP? Napisz jaką usługą jesteś zainteresowany, a my odezwiemy się do Ciebie.