Rewidenci przygotowują audyt
13.12.2023

Obniżone stawki VAT w 2024 r.

W dniu 9 grudnia 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie jest zasadniczo kontynuacją obecnych rozwiązań dotyczących stosowania stawek obniżonych VAT zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem do 31 marca 2024 r. będzie można zatem stosować preferencyjną 0% stawkę VAT w stosunku do podstawowych produktów spożywczych (tj. towarów wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, np. mięsa, produktów mleczarskich, warzyw i owoców – innych niż klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem w PKWiU 56). 
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Natomiast do 31 grudnia 2024 r. przedłużono stosowanie 8% stawkę VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
•    środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych i ziemi ogrodniczej,
•    polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów,
•    nawozowych produktów mikrobiologicznych, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Nie przedłużono natomiast okresu obowiązywania stawki 0% VAT na nieodpłatną pomoc ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.