Rewident pracuje na laptopie przy audycie
28.06.2021

Odliczenie VAT od kart Multisport

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacja indywidualnych potwierdził, że zakup kart sportowych dla pracowników pozwala odliczyć podatek naliczony, jeżeli choć w części nie był on sfinansowany z ZFŚS. Skoro spółka (pracodawca), będący czynnym podatnikiem VAT, nabywa karty MultiSport w celu przekazania ich pracownikom za częściową tylko odpłatnością, czyli w celu odsprzedaży, to ich zakup służy bezpośrednio realizacji czynności opodatkowanej. Spółce przysługuje więc prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tych kart, otrzymanych od podmiotu trzeciego. Dyrektor KIS wyjaśnił, że zwrot niewielkiej części poniesionych wydatków przez pracowników oznacza, że transakcja była odpłatna. To zaś oznacza, że przekazanie benefitów pracownikom podlegało opodatkowaniu. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Dodatkowo Dyrektor KIS stwierdził, że pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej przekazania pracownikom kart sportowych, nawet gdy pracownik dopłacił część ceny. Jeżeli jednak tak zrobi, to na paragonie powinna być ujęta wyłącznie kwota, którą zapłacił za kartę pracownik. Pozostałą kwotę należy ująć w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego.

Interpretacje indywidulane dyrektora KIS: z 25 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK) i z 19 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG).