Analiza i dobra kawa
07.11.2022

Polski Ład 3.0

Opublikowana w dniu 25 października 2022 r. ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana Polskim Ładem 3.0 wprowadza nowe przepisy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Najistotniejsze zmiany w CIT dotyczą:

  • modyfikacji i zwolnienia ze stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.,
  • uchylenia przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
  • zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • złagodzenia przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • poprawy regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estoński CIT.
Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Część zmian będzie dotyczyć zarówno ustawy o CIT jak i ustawy o PIT. Są to m.in. następujące modyfikacje:

  • likwidacja obowiązku składania załącznika do zeznania podatkowego przy korzystaniu z ulgi na złe długi,
  • zmiany w podatku u źródła, w tym wydłużenie ważności oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay and refund,
  • uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków,
  • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych,
  • zmiana przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).

Ustawa utrzymuje stawki VAT na dotychczasowym poziomie (podwyższone stawki VAT 8% i 23%) oraz wydłuża działanie Tarczy antyinflacyjnej.