Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie
24.04.2024

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.
Nie dotyczy to przedsiębiorców płacących podatek w formie karty podatkowej, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. czy spółek komandytowych.
Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku, najpóźniej do 20 maja 2024 roku.
 

Wspomaganie maszynowe - liczenie komputerem

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:
- opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot po złożeniu, najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. wniosku o zwrot nadpłaty (RZS-R) chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- opłacona w kwocie niższej niż ustalona, to należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.