Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
17.05.2023

TK wydał wyrok ws. odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki z o.o.

Przepisy uniemożliwiające byłym członkom zarządu spółki sądowe uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązanie spółki są niezgodne z ustawą zasadniczą - uznał Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 5/19).

Z pytaniem do TK wystąpił Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Nabrał on wątpliwości w związku z postępowaniem toczącym się przeciwko byłemu członkowi zarządu spółki z o.o., wytoczonym na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wierzyciele spółki z o.o. zażądali od dwojga byłych członków jej zarządu, w ramach solidarnej odpowiedzialności, zapłaty im długów spółki. Stwierdzono je prawomocnym wyrokiem we wcześniejszym procesie, lecz nie wyegzekwowano, gdyż komornik nie stwierdził, by spółka miała jeszcze jakiś majątek.
 

Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 299 § 1 i 2 Ksh w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości uwolnienia się pozwanego byłego członka zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi podmiotu stwierdzone orzeczeniem, które zapadło po tym, gdy przestał on już pełnić funkcję, są niekonstytucyjne. Jak zauważył TK, były członek zarządu nie ma w tej procedurze możliwości podnieść zarzutu, że dług spółki nie istnieje, nie wie nawet o toczącym się przeciw niej postępowaniu, i nie jest w stanie bronić się.

Orzeczenie jest bardzo istotne dla praktyki procesów inicjowanych przeciwko członkom zarządów za długi, których nie udało się wyegzekwować z majątku spółki. Oznacza on bowiem, że zyskają oni nową możliwość powoływania twierdzeń i dowodów na rzecz nieistnienia wierzytelności powoda przeciwko spółce, nawet jeśli jest stwierdzona tytułem egzekucyjnym.