Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
03.06.2024

Usługa „Firma” w aplikacji mObywatel

Od 27 maja 2024 roku w aplikacji mObywatel 2.0 uruchomiona została nowa usługa skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Usługa Firma pozwala przedsiębiorcom w wygodny sposób przesyłać dane do faktury swoim kontrahentom oraz pobrać zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W aplikacji mObywatel 2.0 przedsiębiorca może:
•    Pobierać zaświadczenia: Uzyskać zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formacie PDF bezpośrednio na telefon.
•    Udostępniać dane: Przesyłać wybrane informacje (takie jak NIP czy REGON) lub pełne dane do faktury przez SMS, e-mail lub komunikator.
•    Sprawdzać dane: Znaleźć i sprawdzić poprawność danych swojej jednoosobowej działalności gospodarczej.
 

Plan to podstawa

Przedsiębiorca może sprawdzić następujące statusy swojej działalności:
•    Oczekująca na rozpoczęcie: Wraz z planowaną datą rozpoczęcia działalności.
•    Aktywna: Działalność jest aktualnie prowadzona.
•    Zawieszona: Data ostatniego zawieszenia działalności, a w przypadku wznowienia – powiadomienie z datą zgłoszonego wznowienia.

Oprócz danych adresowych i kontaktowych, w usłudze Firma widoczne są również kody PKD definiujące obszar działalności gospodarczej, a także miejsca wykonywania działalności.