Reqidenci wprowadzają korekty na audycie
13.03.2024

Większościowy wspólnik spółki z o.o. bez składek ZUS – wyrok SN

21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie (Uchwała trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 21 lutego 2024 r., sygnatura III UZP 8/23), które może być kluczowe dla wielu przedsiębiorców. 
Uchwała Sądu Najwyższego rozwiązuje kwestię, która od dawna jest elementem sporu pomiędzy przedsiębiorcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
SN orzekł, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230).
 

Dokładne kalkulacje

ZUS od wielu lat uznawał podział 99 proc. do 1 proc. za fikcyjny i uznawał spółkę za jednoosobową - dla celów podlegania ubezpieczeniom i odprowadzania składek.
Uchwała SN wskazuje, że to nie ilość udziałów ma znaczenia, ale fakt, czy jest jeden wspólnik, czy jest ich więcej.