Audyt szaro
17.08.2021

Wypłata zysków spółki jawnej po jej przekształceniu a PIT

W dniu 9 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT2-3.4011.501.2021.1.NM dotyczącą skutków podatkowych wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej spółki.

Zgodnie z założeniami wspólnicy spółki jawnej przed datą przekształcenia mieli podjąć uchwałę o podziale między wspólników dotychczas niewypłaconych zysków z lat ubiegłych oraz tych przekazanych na kapitał zapasowy. Powyższa kwota może być wypłacona jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Dyrektor KIS uznał, że w sytuacji gdy uchwała o podziale zysku zostanie podjęta przed przekształceniem spółki jawnej - wypłata zysków przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) wypracowanych przez spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio przez wspólników, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.