Audyt szaro
23.05.2022

Zniesienie stanu epidemii a wpływ na preferencje w podatku dochodowym

Z dniem 16 maja 2022 roku na obszarze Polski przestał obowiązywać stan epidemii – zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Odwołanie stanu epidemii spowoduje, że z dniem 31 maja 2022 r. przestanie obowiązywać część preferencji w podatku dochodowym wprowadzonych w związku z epidemią. 

Do końca maja 2022r. obowiązywać będzie prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. darowizn covidowych i darowizn oświatowych. 

Z końcem miesiąca moc obowiązującą utracą również przepisy pozwalające na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 


  •  
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Zniknie także zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Od czerwca 2022 roku podmioty zobowiązane do jego zapłaty znów będą musiały opłacać ten podatek. 

Dodatkowo podatnicy korzystający z tzw. ulgi B+R oraz ulgi IP BOX, jeśli celem prac było opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, na okres pandemii zyskali prawo do stosowania tych ulg już w momencie ustalania podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Odwołanie stanu epidemii spowodowało, że te preferencje podatkowe w odniesieniu do podatników CIT będą obowiązywały do końca maja 2022 r. Z kolei podatnicy PIT będą je mogli stosować do końca 2022 r.