Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
16.12.2022

Zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy

28 października 2022r. weszły w życie przepisy nowelizujące rozporządzenia:

  1. W sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  2. W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Przedsiębiorcy nie mogą już występować o nowe wpisy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Rosji oraz nie mają możliwości zatrudniania ich na uproszczonych zasadach. 
 

Kadry i płace szare

Do tej pory Rosjan obowiązywała procedura, która pozwalała na legalizację zatrudnienia w Polsce w ciągu siedmiu dni na podstawie oświadczenia.

Pozwolenia na pracę wydane przed wejściem w życie nowelizacji przepisów nie wygasają.
Rosjanie, którzy do tej pory legalnie pracowali w Polsce, nadal będą mogli to robić, ale tylko do czasu upływu ważności ich zezwoleń lub oświadczeń.

Po wykreśleniu Rosji z uproszczonej procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę, mogą z niej korzystać jedynie obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.